DOMOV / SINDIKAT SŽPS

SINDIKAT SŽPS

Sindikat železniškega prometa Slovenije (kratica SŽPS) je bil ustanovljen v Ljubljani dne 22.01.1990, kot Sindikat vlakovnih odpravnikov Slovenije in Istre. V letu 2002 se je sindikat na svoji redni letni skupščini preimenoval v Sindikat železniškega prometa Slovenije.

Sindikat združuje in zastopa delavce, ki so zaposleni na Slovenskih železnicah in njenih odvisnih družbah. Vanj so včlanjeni skoraj vsi profili zaposlenih. Namen ustanovitve in delovanje sindikata je varovanje in izboljšanje družbenega, ekonomskega in socialnega položaja članov ter varovanje njihovih pravic na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja. Sindikat železniškega prometa Slovenije deluje neodvisno od političnih strank, organov oblasti in delodajalca.

Članice in člani sindikata so danes organizirani v enajst območnih odborov, SŽPS – ju pa sta se v obliki konfederalnega članstva pridružila tudi Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic ter Sindikat uslužbencev železnice. Sindikat svoje naloge in cilje uresničuje s sklepanjem kolektivnih pogodb in dogovorov z delodajalcem, z nadzorom nad izvajanji teh pogodb in dogovorov ter organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja.

Logotipi, vse fotografije in vsa ostala avtorska dela so izključna last Sindikata železniškega prometa Slovenije. Kakršnokoli kopiranje, tiskanje, ali uporaba brez pisnega dovoljenja in soglasja odgovorne pravne osebe Sindikata železniškega prometa Slovenije, ni dovoljena. V skladu z zakonodajo s področja zaščite avtorskih del bo zoper kršitelje uveden postopek pregona in izterjave odškodnine!

Internetna stran Sindikata železniškega prometa Slovenije

 

Top